Hướng dẫn lập trình trung tâm báo động karassn 858E

Hướng dẫn lập trình trung tâm báo động karassn 858E

Lập trình báo động karassn 858E

Hướng dẫn lập trình trung tâm báo động karassn 858E khách hàng có thể xem thông tin sản phẩm : tại đây

Trong trường hợp cài đặt các lệnh cho trung tâm báo động karassn 848e,nếu có trục trặc kỹ thuật,cần hướng dẫn thêm khách hàng có thể liên hệ trực tiếp Hotline : 09446 846 234 để được hỗ trợ thêm miễn phí,nhiệt tình.

Dưới đây là bảng hướng dẫn lập trình trung tâm báo động karassn 858E :

sơ đồ đấu nối thiết bị
Sơ đồ đấu nối thiết bị với trung tâm
  1. CẤU TRÚC LỆNH:

[SET] + [CODE] + [OK] + [PROGRAM DIRECTIVE] + [OK] + [DIRECTIVE INDEX] + [OK] + [RESET]
Ghi chú:
[SET] + [CODE] + [OK] → Đặt trung tâm vào trạng thái lập trình.
Trong đó:
– [SET] + [INSTALLER CODE] + [OK] → Vào trạng thái lập trình Cài đặt
– [SET] + [MASTER CODE] + [OK] → Vào trạng thái lập trình Quản lý
LẬP TRÌNH HỆ THỐNG:
[SET] + [CODE] + [OK] → Đặt trung tâm vào trạng thái lập trình
Ghi chú:
– Mã cài đặt (INSTALLER CODE) mặc định là 000000 và Mã quản lý (MASTER CODE) mặc định là 1234.
– Không có Mã sử dụng (USER CODE) được thiết lập trước.
– Bấm phím RESET để trở về danh mục trước hoặc khi nhập sai lệnh lập trình trung tâm 858e.
– Trong vòng 60 giây nếu không có chỉ thị, hệ thống tự động sẽ thoát khỏi chế độ lập trình.
Chỉ thị 00:
Thay đổi Mã cài đặt (INSTALLER CODE mặc định là 000000)
Trong trạng thái lập trình cài đặt, ta bấm:
[00] + [OK] + [NEW CODE] + [NEW CODE] + [OK]
Ví dụ: Đổi mã cài đặt sang 123455 ta thao tác
[00] + [OK] + [123456] + [123456] + [OK]


  1. Chỉ thị 01 – 09:Thay đổi Mã Quản lý (MASTER CODE) và Mã sử dụng (USER CODE)

Trong trạng thái lập trình Cài đặt hoặc lập trình Quản lý,ta bấm:
[01] + [OK] + [USER CODE] + [USER CODE] + [OK] → Thiết lập mã sử dụng thứ 1
[02] + [OK] + [USER CODE] + [USER CODE] + [OK] → Thiết lập mã sử dụng thứ 2
… [08] + [OK] + [USER CODE] + [USER CODE] + [OK] → Thiết lập mã sử dụng thứ 8
[09] + [OK] + [MASTER CODE] + [MASTER CODE] + [OK] → Thiết lập mã Quản lý
Ghi chú:
– Mã Quản lý (MATER CODE) và Mã Sử dụng (USER CODE) gồm có 4 chữ số.
– Mã Quản lý mặc ñịnh là 1234 và không có Mã Sử dụng nào được thiết lập trước.
– Các mã sử dụng không được trùng nhau, 8 mã sử dụng và 8 remote cho 8 USER riêng biệt.


  1. Chỉ thị 10 – 14 : Cài đặt số điện thoại báo động

Trong trạng thái lập trình cài đặt ta bấm:
[10] + [OK] + [PHONE No.] + [OK] → Cài số điện thoại thứ 1
[11] + [OK] + [PHONE No.] + [OK] → Cài số điện thoại thứ 2
… [14] + [OK] + [PHONE No.] + [OK] → Cài số điện thoại thứ 5
Ghi chú:
– Để xóa số điện thoại đã cài đặt ta bấm
[10] + [OK] + [#] + [OK] → Xóa số điện thoại thứ 1
[11] + [OK] + [#] + [OK] → Xóa số điện thoại thứ 2
… [14] + [OK] + [#] + [OK] → Xóa số điện thoại thứ 5
– Thêm dấu “*” khi cần quay số mở rộng.
Ví dụ: Cài số điện thoại thứ 1 là 81234567 và số mở rộng là 804 ta thao tác
[10] + [OK] + [81234567*804] + [OK]
– Các số điện thoại kể cả dấu “*” đều không được quá 20 chữ số.


  1. Chỉ thị 15 – 19 : Thiết lập danh sách vùng quay số điện thoại tương ứng khi có báo động

Trong trạng thái lập trình cài đặt ta bấm:
[15] + [OK] + [APPOINTED ZONE No.] + [OK] → Để chỉ định các vùng quay số điện thoại thứ 1
[16] + [OK] + [APPOINTED ZONE No.] + [OK] → Để chỉ định các vùng quay số điện thoại thứ 2
… [19] + [OK] + [APPOINTED ZONE No.] + [OK] → Để chỉ định các vùng quay số điện thoại thứ 5
Ví dụ: Thiết lập các vùng 1, 3, 5, 7 quay số điện thoại thứ 1 khi có báo động,ta thao tác:
[15] + [OK] + [1 3 5 7] + [OK]
Mặc định tất cả các vùng sẽ quay đến tất cả các số điện thoại được cài đặt trước dịch vụ.


  1. Chỉ thị 20 : Cài đặt chế độ quay số

Trong trạng thái lập trình cài đặt ta bấm:
[20] + [OK] + [0 HOẶC 1] + [OK] → 0 cho Tone và 1 cho Pulse, mặc định là 0.


  1. Chỉ thị 21 : Cài đặt giao thức truyền thông

Trong trạng thái lập trình cài đặt ta bấm:
[21] + [OK] + [xxxxx] + [OK] → Trong đó x = 0 hoặc 1,0 cho báo động âm thanh và 1 cho báo động giao thức.
Contact ID.Mặc định tất cả số điện thoại được đặt ở báo động âm thanh (tức x = 0).


  1. Chỉ thị 22 : Cài đặt chu kỳ quay số điện thoại báo động

Trong trạng thái lập trình cài đặt ta bấm:

[22] + [OK] + [x] + [OK] → Trong ñó x có giá trị từ 1 đến 9.Mặc định là 5 chu kỳ.


  1. Chỉ thị 23 : Cài đặt thời gian đổ chuông khi kích hoạt hệ thống từ xa

Trong trạng thái lập trình cài đặt ta bấm:
[23] + [OK] + [xx] + [OK] → Trong đó xx có giá trị từ 05 ñến 15,mặc định xx = 08.Khi trung tâm nhận cuộc gọi từ xa,sau 8 hồi chuông,hệ thống sẽ đi vào chế độ lập trình từ xa.


  1. Chỉ thị 26:Cài đặt còi báo động không dây (KS-70A hoặc KS-70B)

Trong trạng thái lập trình cài đặt ta bấm:
[26] + [OK] + [MÃ CÒI 8 SỐ] + [OK] → 8 chữ số mã còi ñược dán dưới thân còi.
Để xóa chế độ hỗ trợ còi không dây ta thao tác:
[26] + [OK] + [x] + [OK] → Mặc định,trung tâm không được cài đặt trước mã còi không dây.


  1. Chỉ thị 30:Cài đặt thuộc tính vùng

Trong trạng thái lập trình cài đặt ta bấm:
[30] + [OK] + [xxxxxxxx] + [OK] → x là thuộc tính của mỗi vùng và có giá trị từ 0 ñến 7 theo bảng dưới đây
0: Không sử dụng
1: Báo cháy
2: Báo khí gas
3: Báo khẩn cấp
4: Báo cấp cứu
5: Báo động đột nhập
6: Báo vượt rào
7: Báo khách

Nếu khách có nhu cầu lắp đặt camera vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo Hotline : 0946 846 234

Hướng dẫn lập trình trung tâm báo động karassn 858E

Xem thêm : dịch vụ lắp đặt báo động

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *